חלקים למיכל סמוי נפטון | הוואי

בורג לחיצה ומסרק להידוק לחצן הפעלה למיכל סמוי נפטון

תיאור:

בורג לחיצה ומסרק להידוק לחצן הפעלה למיכל סמוי נפטון

גימור:

נושא: המוצרים של חרסה שאהבתי