חלקים למיכל סמוי נפטון | הוואי

מע הפעלת מנגנון ("פסנתר") למיכל הדחה סמוי 547731

תיאור:

מע הפעלת מנגנון ("פסנתר") למיכל הדחה סמוי הוואי/נפטון

גימור:

נושא: המוצרים של חרסה שאהבתי