חלקים למיכל סמוי WISA

מנגנון למיכל סמוי קוודרו

תיאור:

מנגנון למיכל סמוי קוודרו WISA

גימור:

נושא: המוצרים של חרסה שאהבתי