חלקים למיכל סמוי WISA

מנוף להפעלת מנגנון למיכל סמוי קוודרו

תיאור:

מנוף להפעלת מנגנון למיכל סמוי קוודרו

גימור:

נושא: המוצרים של חרסה שאהבתי