חלקים למיכל סמוי WISA

תפס למצוף ותפס למננון מיכל סמוי קוודרו

תיאור:

תפס למצוף ותפס למננון מיכל סמוי קוודרו

גימור:

נושא: המוצרים של חרסה שאהבתי