חלקים משלימים לכיורים ונטילים וסיפונים יוקרתיים

סיפון שרשורי

תיאור:

סיפון שרשורי מפלסטיק

גימור:

נושא: המוצרים של חרסה שאהבתי