עמידה בתקנים - כלים סניטרים

כל התקנים הישראלים שתוקנו בשנים האחרונות מגמתם הייתה התאמה לתקנים אירופיים.

מגמת הבדיקה במכון התקנים:
1. 
לבדוק את תפקוד המוצר
2. לבדוק את תקינות המוצר
3. להבטיח בטיחות פיסית ותברואתית
4. כדי להבטיח התאמה לתקנים משיקים

רשימת התקנים הרלוונטיים ומעמדם:
1. 
ת״י 146 - אסלות קצרות ואסלות תלויות עם מיכל סמוי
2. ת״י 239 - כיורי רחצה מחומר קרמי לא ספיג וספיג למחצה
3. ת״י 972 - כיור מטבח מחומר קרמי
4. ת״י 1385 - אסלות בעלות מיכל הדחה צמוד

תקנים ״משיקים״:
1. ת״י851 - מיכל הדחה מפלסטיק
2. ת״י 1172 - מכלול של מושבי אסלה

מעמד התקן:
1. 
תקן רשמי - תקן מחייב
2. תקן שאינו רשמי - תקן שאינו מחייב
3. תקן רשמי על פי סעיפים

תו תקן (חרסה) או התאמה בלבד (יבואן ) באסלות:
1. 
מכיוון שהתקן לאסלות הוא רשמי ( מחייב ), הרי שגם היבואנים נדרשים לבדיקה ( התאמה לתקן רשמי )
2. שלא כמו חמת היבואנים אינם נדרשים לבדיקה מלאה
3. דוגמא לסעיפים שבהם היבואנים אינם נבדקים: טיב גימור, הכתמה, הלם טרמי ועיוות
4. דוגמא לסעיפים בהם היבואנים נבדקים: מידות, שטיפה, הדחה

תעודות תקנים לצפייה בקבצי PDF
1. מס' היתר : 320 - אסלות

נספח א' להיתר 320

2. מס׳ היתר : 821 כיורי מטבח

נספח א' להיתר 821
3. מס׳ היתר : 714 כיורי רחצה

נספח א להיתר 714
4. מס׳ היתר : 29664 אסלת מונקו
5. 
מס׳ היתר : 29870 מונובלוק אלפא מק"ט 323
6. מס׳ היתר : 29871 מונובלוק שניר
7. מס׳ היתר : 29872 מונובלוק כרמל מק"ט 327 
8. מס׳ היתר : 29873 מונובלוק דן מק"ט 331 
9. תעודת התאמה לת״י 851 - מיכל הדחה סמוי הוואי/ נפטון של חרסה
10. תעודת התאמה לתקן 146 - אסלה תלוייה נכים ברקת
11. תעודת התאמה לתקן 146 - אסלה תלוייה סמארט 56

12. תעודת התאמה לתקן 1385 - אסלת מונובלוק נכים

13. תעודת התאמה לתקן 1385 - אסלת מונובלוק גל
14. ISO 9001 : 2000
15. Management System Standard SI ISO 9001: 2008
16. Management Standard SI ISO 9001 : 2008

17. היתר למיכל ויזה http://hamat.co.il/public/uploads/pdfs/wisa.pdf

18. תעודת התאמה לתקן 1385 - אסלת נכים http://www.harsa.co.il/uploads/products/64-manual.pdf

19. תעודת התאמה לתקן 146 - אסלה תלויה סמארט

 

נושא: המוצרים של חרסה שאהבתי